נתונים לפני החלטה על סוג שער (לבקשת בן-שחר ענבר)

מזכירות • כניסות

קיבלנו שני מנשרים סותרים אחד מקב"ט מועצה שממליץ להתקין שער דומה לקודם ומצדיק זאת בשעור גניבות רכבים ופריצות נמוך בתמרת לעומת יישובים אחרים בעמק. בנוסף מנשר של ועדת ביטחון שטוען ששער קודם לא סיפק סחורה ולמעשה אין הבדל בין תמרת ויישובים אחרים בשעור הפשיעה. היה פחות חובבני אם ניתן היה לבסס החלטה על עובדות קרי: כמות גניבות רכבים, נסיונות לפריצה ופריצה, אלימות אחרת בחתך שנים בחתך יישובים בעמק. זקני תמרת, מספרים שלאחר התקנתו הייתה ירידה דרמתית בגניבות רכבים ופריצות. נטייתי האישית להניח שאכן השער היווה גורם משמעותי בבטחון היישוב ולא בכדי משמש כפי שטענו המתנגדים לו במתקנים בטחוניים מסווגים. אכן תמרת בועה נדירה שכדאי לשמור עליה.....