חומר להדברת נמלי אש

מזכירות • כניסות

חומר להדברת נמלת אש הגיע כל מי שהזמין יכול לבוא לקחת מהמזכירות - תשלום 140 ש"ח ניתן לחייב דרך האגודה.