שיבושים באספקת מים

מזכירות • 14/3/2019 כניסות

היום, 14/3/19, יתכנו שיבושים באספקת מים בישוב עד השעה 16:00