הואד מתחת לרחוב הדס

גוז אורי • 6/10/2017 כניסות

אין לתאר את הנזק הבלתי הפיך שנגרם ביד גסה לואדי שהיה קסום ביופיו.

ההרס יותר מכל דבר אחר הוא הוכחה שאנחנו לא ראויים למקום היפה שבו אנחנו חיים.

הודעות בנושא זה