החלה עבודת תיקון בשער הישוב, סעו ב

בטחון • כניסות

העבודה לאורך כל היום.
סעו לאט ובזהירות בשער.