סיכום עונת החפירות בתל שימרון

חפירות תל שמרון • כניסות

סרט שערכה גליה אמדור תושבת תמרת לצפייה לחץ כאן