חנוכיה לנו יש\אין ?

בר שרי • 26/12/2017 כניסות

עכשיו כשהחנוכיות התקררו ואוחסנו לשנה הבאה עלינו לטובה

שווה לשקול התקנת חנוכיה ציבורית "עם קונצנזוס" שתמנע חיכוכים כפי שהיו השנה , ללא חשש נוסח עדות ו\או זרמים כלשהם

אני מציע לצאת בתחרות עיצובית של תושבי תמרת

חנוכיה שתבחר תוקם בתקציב הישוב  תאוחסן במשך השנה ולקראת החג מדי שנה תוצב במקום שיוחלט

כך נשתחרר משנור פרסומי ולהג עודף