סקר הרגלי נסיעה על ידי משרד התחבורה

מזכירות • 17/7/2017 כניסות

לידיעת התושבים!

משרד התחבורה עורך בימים הקרובים סקר הרגלי נסיעה שנועד לשפר את כבישי הצפון.

החל מהערב, במהלך הימים הקרובים יעבור סוקר במספר משקי בית ביישוב תמרת על מנת לסקור. ובמקביל, יהיה במספר מוקדים ביישוב.

נא ידיעתכם ושיתוף הפעולה שלכם.

שם הסוקר לצורך זיהויו : עידן חדידה .