כלב שאבד

בסט איזי • 17/7/2018 כניסות

כלב יפה מטופח רגוע אך ללא קולר.
עומד להילכד על ידי לוכד הכלבים של המועצה.
היודע פרטים עליו שיפנה ללוכד המועצה.
חבל עליו
איזי

20180717 080417