מעיל עם ארנק שנלקח בטעות ב826

אור חייט • 6/1/2019 כניסות

תודה,
המעיל והארנק שבו לבעליהם