הלילה הייתה פריצה לאלונית בתמרת.

בטחון • כניסות

הלילה הייתה פריצה לאלונית בתמרת.
חוליה של שלושה פורצים ניסו להכנס דרך קיר המחסן, לא ידוע שמשהו נגנב, יתכן שמערכת האזעקה בשילוב הסיירים שהגיעו מהר הצליחו להניס.
האירוע מטופל על ידי המשטרה והפרטים המלאים עדיין בשלבי בירור.
# אנא גלו עירנות #