עדיין מחפשת טרמפ לאילת לאדם יחיד מתמרת

טל-שפר אלונה • 18/9/2017 כניסות

מחפשת טרמפ בערב החג או יום לפני

מתמרת לאילת

ניתן לפנות אלי

אלונה

0526706436