מזכירות

מזכירות

פינוי גזם 27.4.17
פינוי גזם 27.4.17

בחירת חברי הנהלה - 24-25 באפריל
בחירת חברי הנהלה - 24-25 באפריל

מדידות ביישוב
מדידות ביישוב

הדרכה בבתים בנושא הפרדת פסולת
הדרכה בבתים בנושא הפרדת פסולת

שינוי מועד פינוי גזם
שינוי מועד פינוי גזם

עדכונים מהמרפאה
עדכונים מהמרפאה

אזכרה לדרור קטלן
אזכרה לדרור קטלן

פינוי גזם מרץ 2017
פינוי גזם מרץ 2017

תמונות אחרונות

פינוי גזם 27.4.17
פינוי גזם 27.4.17