מזכירות

חיפוש בעמוד זה:

תרגיל מטכ
תרגיל מטכ''לי - פיקוד צפון 5-14.9.17

לקראת החגים, להלן זמני פעילויות נקיון היישוב:
לקראת החגים, להלן זמני פעילויות נקיון היישוב:

דרוש/ה עובד/ת לעזרה במטבח של מערכת החינוך בתמרת
דרוש/ה עובד/ת לעזרה במטבח של מערכת החינוך בתמרת

שעת סגירת הבריכה ביום שישי 25/8/17
שעת סגירת הבריכה ביום שישי 25/8/17

ללקוחות המרפאה
ללקוחות המרפאה

טופס ייפוי כח
טופס ייפוי כח

הודעה על הסרת עץ
הודעה על הסרת עץ

תמרת בין שישי לשבת 28.7.17
תמרת בין שישי לשבת 28.7.17

עדכון בריכה
עדכון בריכה

עדכון בריכה
עדכון בריכה

סקר הרגלי נסיעה על ידי משרד התחבורה
סקר הרגלי נסיעה על ידי משרד התחבורה

משתתפים בצער
משתתפים בצער

חיסונים
חיסונים

עדכון לו"ז צרכניה
עדכון לו"ז צרכניה

עדכון זמני פתיחת הדואר היום 8.6.17
עדכון זמני פתיחת הדואר היום 8.6.17

פתיחת בריכה
פתיחת בריכה

גיזום עצים בכביש הגישה לישוב
גיזום עצים בכביש הגישה לישוב

בחירת חברי הנהלה - 24-25 באפריל
בחירת חברי הנהלה - 24-25 באפריל

מדידות ביישוב
מדידות ביישוב

הדרכה בבתים בנושא הפרדת פסולת
הדרכה בבתים בנושא הפרדת פסולת

שינוי מועד פינוי גזם
שינוי מועד פינוי גזם

עדכונים מהמרפאה
עדכונים מהמרפאה

אזכרה לדרור קטלן
אזכרה לדרור קטלן

תמונות אחרונות

לקראת החגים, להלן זמני פעילויות נקיון היישוב:
לקראת החגים, להלן זמני פעילויות נקיון היישוב: