שעת סיפור עם גבריאל הדר נדחתה למועד אחר

חברה וקהילה • כניסות

שעת הסיפור עם גבריאל הדר נדחתה למעד אחר.
מחמת חוסר מקום לקיום האירוע. היא לא בוטלה, אלא רק נדחתה קצת. פרטים בקרוב.