הזדהות - אלכס פורמן

אלכס • 20/6/2018 כניסות

חברים, לא הייתה כל כוונה להגיב באופן אנונימי. סליחה מכל קהילת האלכסים אם נפגעה. אני גם מתנצל אם הסגנון היה קצת בוטה. זו לא הייתה הכוונה. אבל מאד לא אהבתי את ההשתלחות בהדס. אם יש בעיה שאינה נפתרת הכתובת היא ההנהלה ולא עובד זה או אחר
אלכס פורמן

הודעות בנושא זה