נוכל בצומת תמרת

מזכירות • 25/7/2020 כניסות

תושבים מדווחים על אדם המבקש כסף לנסיעה,
מדובר בתרמית, שימו לב