בחירות לשער הישוב

מזכירות • כניסות

הקלפי פתוח היום (29/10) עד השעה 21:00 בערב ומחר ייפתחו שוב הקלפיות ב- 08:00-12:00
ולאחר מכן 17:00-21:00.