שינוי מועד פינוי גזם

מזכירות • 2/4/2017 כניסות

מועד פינוי הגזם השתנה והוא יתקיים ביום רביעי 5 באפריל 2017

summday_4561588337