הדרכה בבתים בנושא הפרדת פסולת

מזכירות • 18/4/2017 כניסות

הדרכה בבתים בנושא הפרדת פסולת
הפחים הכתומים פרוסים ברחובות תמרת כבר מעל שנה, במהלכה כמות האריזות המושלכות לפחים הירוקים ירדה באופן משמעותי. ועדיין, 75% מהפסולת בפחים הירוקים בתמרת היא כזו הניתנת למיחזור.
היום יגיעו המדריכים של אגף איכות הסביבה במועצה ויעברו שוב בבתיכם לרענן את הזיכרון ולענות על שאלותיכם.

summday_9238578839