התרגיל נגמר. כל המשתתפים בעלי התפקידים בואו למועדון חברים.

הודעות סמס • 9/1/2019 כניסות

התרגיל נגמר. כל המשתתפים בעלי התפקידים בואו למועדון חברים.