שיבושי מים ברחובות האלה והחרוב

מזכירות • כניסות

בוקר טוב, עקב פיצוץ מים ייתכנו שיבושים בשעתיים הקרובות ברחובות האלה והחרוב.