הנוער מאוד מבקש את עזרתנו בטרמפים

שילה דלית • 24/9/2018 כניסות

לעמוד בשער ו/או בתחנה למטה , להרים יד לטרמפ וחולפות על פניך שפע מכוניות שאינן עוצרות לסייע לך לרדת או לעלות , מתסכל מאוד.

אתה מכיר את הפנים שחולפות , ולא מבין , למה?

היום זה אני ומחר זה הילד שלכם.

אנא עיזרו לנו להנגיש את התנועה אל ומהישוב.

תודה רבה מראש