הקלפיות פתוחות עד 22:00

מזכירות • 2/3/2020 כניסות

ניתן להצביע עד השעה 22:00 ולא מאוחר מכן