לקראת החגים, להלן זמני פעילויות נקיון היישוב:

מזכירות • 3/9/2017 כניסות

פינוי גזם - יום שלישי 12.9.17 - הוצאת גזם החל מיום ראשון, 10.9.17, ועד יום שלישי בשעה 06:00.

אין להוציא גזם לאחר מועד זה. פעולה זו תפגע בטיאוט הרחובות ובצביעת סימוני הכבישים.

טיאוט רחובות - יום רביעי 13.9.17 - ביום זה, אנא עשו מאמץ לפנות את הרכבים משולי הכבישים.

סימון כבישים - ימים ראשון ושני, 17-18.9.17 - גם כאן, מקום שיעמוד בו רכב, לא יוכל להיות מסומן. אנא דאגו להזיז את הרכבים מבעוד מועד.

summday_4148957189