תופרת בנהלל

שלמון חני • 30/3/2017

יש תופרת חדשה בנהלל, בשם גילה,(במקום לנה),
טלפון-054-7481973