אין גוזרין גזירה על הצבור, אלא אם כן רוב ...

ארנון צחי • 29/7/2018 כניסות

אין גוזרין גזירה על הצבור, אלא אם כן רוב הצבור יכולין לעמוד בה. קודם הנהגת תקנות וגזירות, על בית דין לבדוק אם רוב הציבור יכול לעמוד בה.