'קהילתיות' - זליגה מתסכלת

שלף אורית • 10/6/2017 כניסות

מושג הקהילה "מתרחב" מאד ככל שזה נוגע בבריכת היישוב. שבת, 09:15, שיירת 3 מכוניות עוצרת בצומת 'יגיל' ופונה אלי ואל חברתי הנהג המוביל בשאלה תמימה: 'היכן הבריכה'?
למענה של חברתי: 'אתם כנראה לא מהיישוב' עונה הנהג, 'נכון אבל מחכים לנו בכניסה לבריכה!'
עד מתי ננהג בנדיבות חסרת גבולות תוך תשלום גבוה ביותר לתחזוקת הבריכה ולתחזוקת שאר המרחבים הציבוריים?
זילות?
ניצול ציני של משאבים?
חוצפה ישראלית?
היעדר מנגנון פיקוח?
ואנחנו רק בתום השבוע הראשון לפתיחת ה'עונה'!!!