תזכורת חשובה - מד"בית הישוב בחופש

מזכירות • 7/2/2018 כניסות

יציאה לחופשה
מיום שבת 3/2/18 יוצאת רותם המד"בית לחופש למשך חודש עד ה 27/2/18 ובתקופה זו יחליף אותה גל רענן. ניתן לפנות אליו או לנדב הגרעינר בכל דבר.

גל - 0528470166

נדב - 0527585111