היום חיכתה לי הפתעה נעימה בחניית הבריכה

שפירא תמר • 6/11/2018 כניסות

פגשתי שלוש נערות שוטפות ומקפלות את היריעות אשר שימשו לכיסוי ציוד בחג המעלות ונשכחו. האם יש סיכוי שכולנו נתנהל כך ונאסוף את האשפה שלנו מהמרחב הציבורי?.....

נקודה למחשבה...

 

הודעות בנושא זה