מחפשים סל שכיבה לעגלת תינוק

גייצמן דפנה • 21/9/2018 כניסות

מחפשים סל שכיבה (האמבטיה) לחיבור לעגלת תינוק לחודשים ראשונים.
לעגלת ביביג'וגר. בתודה 
לקניה/השאלה. דפנה 050-8254125