שריפה מעל זרזיר

מזכירות • 16/5/2020 כניסות

שימו לב,
שריפה מעל עיאדאת - זרזיר,
מטוסי כיבוי בשטח