משנה זהירות בגני הילדים בזמן בידוד

מזכירות • 12/3/2020 כניסות

נבקש מאלו הנמצאים בבידוד שלא להגיע אל גני הילדים וזאת משני טעמים עיקריים:

1. שמירה על הילדים.

2. שמירה על צוותי הגנים מתוך הבנה שצוות הנכנס לבידוד המשמעות היא סגירת הגן עד תום הבידוד.