תרגיל בכנף 22-24.11.21

פרסומים מהמועצה • 21/11/2021 כניסות

תושבי תמרת היקרים

לידיעתכם,

בין התאריכים 22-24.11.21, ימים ב' – ד', יתקיים תרגיל גדול בבסיס רמת דוד, התרגיל יתקיים גם בלילה!

במהלך התרגיל יהיה שימוש באמצעים פירוטכנים, ישמעו סירנות, אזעקות, קולות נפץ ויראה עשן

קרן שחר

מנהלת מוקד
מועצה מקומית עמק יזרעאל