"מרבית הציבור"

בר-אילן דבורה ורדית • 26/4/2018 כניסות

לאהרן בנימיני, המייצג את "מרבית הציבור".

לצערי מרבית הציבור אוהב שקט,מעדיפים לעבור הלאה, לדוגמא- האם התלוננת אי פעם על הטרנספורמטור הענק בפתח ביתך? זה נראה לך נכון, סביר?

האם הציבור מתלונן על הפסים הטראומטיים בכניסה ליישוב שהורסים את המכוניות, הורסים את השמחה וגורמים לרוב הנהגים לבצע סללום בכניסה תוך כדי קללה? מישהו כתב על זה פה? מישהו ערך דיון עם "מרבית הציבור" האם זה מתאים לו? והציבור שותק. לא כי זה לא מפריע, אלא כי, למי נתלונן? בין כה וכה ההנהלה, זאת או אחרת, בדרך כלל מתעלמת מביקורת. אז השתיקה, הוויתור, הם פני התגובות. וכן, לפעמים גם הרמת ידיים.

על החתום,"מרבית הציבור".

הודעות בנושא זה