אספה אחרונה

סילורמן מרסדס • 16/7/2018 כניסות

בהליכים הקשורים באספה האחרונה קיימים 2 פגמים. משיקולים מובנים פורטו במכתב שהועבר להנהלה וועדת ביקורת בנושא.

למזכרות יש יפוי כח להעביר לכל חבר תמרת שיבקש זאת.

בברכה

חנן (השתלטתי על המחשב של מרסדס)