אסיפה כללית 18.4.17 פרוטוקול ומצגות

הנהלה ואסיפה • 30/4/2017 כניסות

באסיפה שהתקיימה ביום 18.4.17 הוצגו הנושאים הבאים:

פרוייקטים

תל שמרון

לפרוטוקול האסיפה לחץ כאן