לקראת בחירות - הודעת המועצה

מזכירות • 17/8/2018 כניסות

מצורפת הודעת המועצה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג ההנהלה המקומית של הישוב

לחצו כאן