הפסקות מים מתוכננות להיום 13/02/20 לפי הרחובות הבאים:

מזכירות • 12/2/2020 כניסות

עוד כמה ימים... :)

היום תופסק אספקת המים בין השעות 09:30-17:00 ברחובות:

רח' הברוש כולו

רח' הלבנה כולו

רח' האלון 62-96

תכף מסיימים,

תודה על ההבנה