Would you like a cup of tea?

לזר מאשה • 1/3/2018 כניסות

חג שמח לכולם

הצעה מיוחדת

מזמינה אתכם להנות משיפור השפה האנגלית אויר מיוחדת 

English tea  hour

 מפגש שבועי בבוקר כשעה וחצי המפגש ייארך כשעה וחצי

מפגש מהנה ומפרה הנערך רובו בשפה האנגלית 

מותנה ב6 משתתפים לפחות

המפגש יערך בשעות נוחות ויכלול כיבוד קל

מצפה לכם