הודעה חדשה

קח-תן תמרתי ערבות הדדית

זמנך בידך ותשמח לעזור לאחרים בבישול, בהסעות, בעידוד, ובמה שצריך. מוזמן להציע עצמך כאן, ויפנו אליך.

קישור אל מעברים בעמק