בעיה במערכת האתר של מי ורד

מזכירות • כניסות

היו שניסו להכנס ולהרשם לאתר אך ללא הצלחה.

במערכת חדשה לעתים יש תקלות, זה בטיפול מול חברת מי ורד.

בתקווה שהשירות החדש יפעל היטב ובקרוב.