הפסקת חשמל בישוב

מזכירות • כניסות

שלום לכולם, יש הפסקת חשמל בישוב - זה בבדיקה , נא סבלנותכם.