מלונים קישואים ולימונים

קורן רינה ואריאל • 25/6/2018 כניסות

מסכימה עם דברי ליאור ועינת. נוח מאד לחמוד את עמל כפיהם של העמלים כדי לגדל ירקות ופירות מאשר לעמול בשתילה, ניכוש עשבים וטיפוח ערוגה ואח''כ לבוא ולראות שמהד דהוא חמד ולקח ולא השאיר שריד למי שטרח.