תרגיל ברמת דוד

מזכירות • כניסות

לידיעתכם,

התרגיל שהיה אמור להתקיים היום ומחר בכנף, 25-26.3.19, נדחה!!!