מצב השטחים הציבוריים בישוב דורש תגבור דחוף של פעילות הגינון

מורן עמיר • 16/6/2018 כניסות

מי שהולך לאחרונה בשטחים הציבוריים, בשבילים ובמדרכות כאן נחשף למקומות רבים של הזנחה, יובש וצמחיית-פרא לא מטופלת. המיקום הנפלא של הישוב והצמחייה הטבעית העשירה גורמים לרבים מאיתנו להתעלם ממצב הגינון הגרוע, מתחושת ההזנחה וממפגעים שונים (כולל בטיחותיים) הנובעים מכך. תושבים מתלוננים על כך ביניהם וגם מול הישוב, ויש צורך בשיפור דחוף. לי ברור כי המצב נובע קודם כל מהיעדר הקצאה מספקת של שעות-גינון בפועל : לפני שנים מעטות בוצע קיצוץ משמעותי בתקציב הנוי בישוב בגלל מצוקה כספית כללית, ומאז למיטב ידיעתי שניים או שלושה צוותי גננים לא עמדו במשימתם והוחלפו בזה אחר זה, כשכולם מתלוננים על הקצאת-חסר של שעות גינון. כיום מופעל צוות חדש, מקצועי ומבטיח, ולפני שייכשל גם הוא מתבקשת הרחבה מחודשת של הקצאת שעות הגינון, לפחות עד לרמה שהיתה כאן בעבר (מול צמחייה טבעית שהולכת ומתעבה..). אמצע השנה הינו הזדמנות לבצע עדכון מסעיפים אחרים, כך שבתוספת תקציב נמוכה-יחסית נחזיר את מראה הישוב להיות מטופח ומשמח כבעבר.

בברכה,

עמיר מורן

תושב

 

הודעות בנושא זה