מזכירים לכם! הקלפי נפתח מחר!

קצת לפני שבת • 23/8/2017 כניסות

הקלפי נפתח מחר ! בואו להצביע ולהשפיע!

הצבעות בקלפי בנושא ההרחבה יערכו בימים 24-25/8/17 כדלקמן:

יום חמישי 24/8/17 בין השעות 09:00-13:00
יום חמישי 24/8/17 בין השעות 16:30-19:30
יום שישי 25/8/17 בין השעות 09:00-13:00

חשוב להצטייד בתעודה מזהה!!

הצבעה באמצעות טופס ייפוי כח בקלפי תתאפשר אך ורק באמצעות הטופס המיועד לכך - לחץ כאן
ייפוי כח שלא באמצעות הטופס הנכון - לא יתקבל! ניתן לקבל טפסים גם במזכירות הישוב.

למסמך הסבר לתושבים לקראת ההצבעה בקלפי - לחץ כאן

לסעיפי ההצבעה (כפי שיופיעו ע"ג פתקי ההצבעה) לחץ כאן