קצת לפני קלפי

קצת לפני שבת • 15/7/2018 כניסות

סיכום האסיפה ומידע לקראת ההצבעה בקלפי

ביום חמישי, 12.7.18 התקיימה אסיפת חברים אשר דנה במספר נושאים.

מצורפים:

פרוטוקול האסיפה

מצגת ראשית

מצגת בנושאי ההרחבה

ראשית, נברך את חברי ועדת ביקורת החדשים שנבחרו -

יהושע דיין

נאוה אדמון

אפי גליק

אנו מאחלים להם הצלחה רבה בתפקידם ומנצלים את ההזדמנות להודות לחברי ועדת הביקורת היוצאים, אורי קירי, איל שוסטר, אריאל קורן ואלכס כורם, על עבודתם המצויינת והמסורה בשנתיים האחרונות.

בנושא קבלת הבנים לאגודה עברה הצעת ההנהלה.

במהלך סוף השבוע הגישו בקשה להתקבל לאגודה 39 חברים חדשים (ברובם בנים בוגרי צבא לתקופת הלימודים והטיולים בעולם ומיעוטם בני זוג של חברים ותיקים)' הבקשות אושרו ע"י ההנהלה בהתאם להחלטת האסיפה, ואנו מברכים את חברי האגודה החדשים.

3 נושאים יעברו להצבעה בקלפי.

ההצבעה תתקיים במועדים הבאים:

יום ג', 17.7.18, בין השעות 09:00-13:00 בספריה

יום ג', 17.7.18, בין השעות 16:00-19:00 במזכירות

יום ד', 18.7.18, בין השעות 09:00-13:00 במזכירות

יום ד', 18.7.18, בין השעות 16:00-18:30 במזכירות

הנושאים שיעלו להצבעה בקלפי:

א. יזמות ההרחבה על ידי המועצה

ב. תוספת 44 מגרשים לשיווק בשלב הראשון בהרחבה

ג. הסדר בית הכנסת בחגי תשרי

מצורפת הוראת השעה בנושא 50% בני מקום, אשר תוקפה 31.12.19.

מצורף נוסח ההצעות להחלטה.

לכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות במייל למנהלת היישוב.