תיקון בשעות תדריך מנהלי תחנות ומתנדבים למרוץ הר לעמק, בשבת הקרובה.

שילה דלית • 16/4/2018 כניסות

התדריך יתקיים באולם הספורט 19:00-20:00.