הגיע חומר הדברה לנמלת אש

מזכירות • כניסות

כל מי שנרשם עבור חומר הדברה לנמלת אש ניתן לבוא לקחת מהמזכירות המחיר הינו 140 ש"ח.
כמו כן, כל מי שלא נרשם ומעוניין לרכוש נעדכן בהמשך אם נשארו מיותרים.