ועדות בישוב

מידע בקליק • 20/1/2016 כניסות

רשימת הועדות, פועלן וחברי הועדות בישוב:

צוות תיעוד מורשת

ועדת ביקורת

ועדת ביטחון

ועדת בית כנסת

ועדת קליטה

ועדת תרבות

צוות פרלמנט

צוות מועדון חברים

ועדת חינוך הגיל הרך

ועדת בניה

ועדת נוף

ועדת רווחה

ועדת נוער

ועדת מכרזים

ועדת חיילים

צוות תמרת קהילה בריאה